Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà Sản Xuất
SP/ DV chính:
Chỉ may - chỉ thêu
Năm thành lập:
2015
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc, Quốc Tế
Tôi có thể giúp gì bạn?
Mr. Thành
Tel: 0965 33 33 52
Chỉ may mặc

Chỉ da giày

thông tin liên hệ
Mr. Thành
P. Kinh Doanh - 0965 33 33 52

CHỈ MAY MẶC

Chỉ May Polyester
Chỉ May Polyester
Chỉ May Polyester
Chỉ May Polyester
Poly Poly Core Spun Polyester
Poly Poly Core Spun Polyester
Poly Poly Core Spun Polyester
Poly Poly Core Spun Polyester
Textured Polyester
Textured Polyester
Continuos Filament
Continuos Filament
Textured Nylon
Textured Nylon
Textured Nylon
Textured Nylon

CHỈ DA GIÀY

Nylon Not Bond
Nylon Not Bond
Nylon Not Bond
Nylon Not Bond
Nylon Bond
Nylon Bond
Nylon Bond
Nylon Bond

CHỈ THÊU

Chỉ Thêu
Chỉ Thêu
Chỉ Thêu
Chỉ Thêu
Chỉ Thêu
Chỉ Thêu
Chỉ Thêu
Chỉ Thêu